Перевірка, передбачена Законом України

 "Про очищення влади"


 

УКРАЇНА

ТАРАЩАНСЬКА  МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

 від 20 грудня 2016 року                                                          № 65

м. Тараща

 

Про початок проведення перевірки, передбаченої Законом

України «Про очищення влади» в Таращанській міській раді

 

Відповідно до Закону України «Про очищення влади», Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 № 563 та Плану проведення перевірок відповідно до Закону України «Про очищення влади», затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 № 1025, керуючись ст.ст. 42, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

        1. Провести в Таращанській міській раді перевірку, передбачену Законом України «Про очищення влади» стосовно посадових та службових осіб         (крім виборних посад), визначивши днем початку проведення перевірки 21 грудня 2016 року.

      2. Визначити секретаря Таращанської міської ради, Щербатюк Юлію Георгіївну, відповідальною за проведення перевірки в Таращанській міській         раді.

        3. Секретарю Таращанської міської ради Щербатюк Ю.Г.:

        3.1 забезпечити проведення перевірки в порядку і терміни, визначені чинним законодавством України;

        3.2 ознайомити посадових та службових осіб (крім виборних посад) міської ради з цим розпорядженням;

        3.3 забезпечити оприлюднення повідомлення та інформації щодо початку і результатів проведення перевірки, копії заяв і декларацій (крім                 відомостей, що законом віднесені до інформації з обмеженим доступом) та даного розпорядження на веб сайті міської ради.

       4. Посадовим особам та службовим особам Таращанської міської ради у п’ятиденний термін з дня початку проведення перевірки подати                     секретарю міської ради:

        4.1 власноручно написану заяву про те, що до них не застосовуються або застосовуються заборони, передбачені частиною третьою або                     четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», про згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей щодо них за                 формою згідно з додатком 2 або 3 до Закону;

        4.2 копії сторінок паспорта громадянина України з даними про прізвище, ім’я, по батькові, видачу паспорта та місце реєстрації;

        4.3 копію документа, що підтверджує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків (сторінки паспорта громадянина                     України – для особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера обліком картки платника                         податків та повідомила про це відповідному контролюючому органу і має відповідну відмітку у паспорті громадянина України);

        4.4 декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік.

        5. Повідомлення особою, яка підлягає перевірці, в заяві про те, що до неї застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою         статті 1 Закону України «Про очищення влади» або неподання нею заяви у строк, зазначений у пункті 4 даного розпорядження, є підставою                 для звільнення особи з посади, що вона обіймає, не пізніше як на третій день після подання такої заяви або закінчення строку подання заяви             та застосування до неї заборони, передбаченої відповідно частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади».

        6. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

 

 

 

                     Міський голова                                                В.В.Велієв

розпорядження №65 від 20.12.2016 про люстрацію.doc (51712)

 

cms.tarashcha-mr.webnode.com.ua/perevirka-peredbachena-zakonom-ukrajini-pro-ochishchennya-vladi/vidomosti-pro-stan-prokhodzhennya-perevirki-posadovikh-ta-sluzhbovikh-osib-rokitnyanskoji-selishchnoji-radi-vidpovidno-do-zakonu-ukrajini-pro-ochishchennya-vladi/