ПРОЕКТ РІШЕННЯ Про затвердження Порядку залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури м. Тараща

28.04.2017 14:55

проект рішення (пайова участь).doc (131584)

 ПРОЕКТ

 

 

УКРАЇНА

ТАРАЩАНСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ

 

 

 

м. Тараща

 

Про затвердження Порядку залучення, розрахунку розміру і використання

 коштів пайової участі у розвитку інфраструктури м. Тараща

 

На виконання ч. 1 ст. 40 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності", керуючись ст.ст. 26, 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", з метою реалізації повноважень органів місцевого самоврядування щодо  визначення порядку залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі замовників будівництва у розвитку інфраструктури  м. Тараща, створення та розвитку об’єктів інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Тараща Київської області, враховуючи пропозиції комісій з питань законності, правопорядку, боротьби зі злочинністю та корупцією, реалізації державної регуляторної політики, з питань планування бюджету та фінансів, з питань містобудування, землекористування, охорони довкілля та екологічної безпеки, висновок Державної регуляторної служби України, Таращанська  міська  рада  вирішила:  

1. Затвердити:

1.1. Порядок  залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової  участі замовників будівництва у розвитку інфраструктури  м. Тараща, додаток 1 додається.

2. Делегувати виконавчому комітету міської ради:

2.1. Затвердження складу комісії з питань визначення величини пайової участі замовників будівництва у розвитку інфраструктури м. Тараща та Положення про неї.

3. При прийнятті рішень про надання замовнику земельної ділянки у користування та при укладанні договорів оренди земельних ділянок (в тому числі поновлення) мають передбачатися зобов’язання відповідного суб’єкта щодо укладання при будівництві нового об’єкта або реконструкції будь-яких об’єктів (будівель, споруд, їх комплексів або частин) з міською радою Договору про пайову участь у розвитку інфраструктури м. Тараща та сплати пайового внеску відповідно до цього Порядку в повному обсязі до прийняття об’єкта в експлуатацію.

4. Рекомендувати відділу містобудування, архітектури та будівництва Таращанської районної державної адміністрації при видачі містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки, що перебуває у володінні чи користуванні замовника, передбачити інформування щодо зобов’язання замовника укладання міською радою Договору про пайову участь у розвитку інфраструктури м. Тараша та сплати пайового внеску відповідно до цього Положення в повному обсязі до прийняття об’єкта в експлуатацію.

5. Дане рішення вступає в силу з моменту офіційного оприлюднення в друкованих засобах масової інформації.

6. Виконавчому комітету Таращанської міської ради опублікувати це рішення  в районній газеті «Таращанський край».

6. З моменту вступу в дію даного рішення втрачають чинність рішення міської ради № 237-16-VI від 24.02.2012 року «Про затвердження Порядку залучення та використання коштів пайової участі (внеску) замовників права реалізувати проект будівництва у створенні і розвитку  індженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Тараща», № 845-64-VI  від 22.09.2015 року  «Про внесення змін до рішення  сесії Таращанської міської ради від 24.02.2012 року № 237-16-УІ «Про затвердження  Порядку залучення  та  використання  коштів  пайової участі (внеску) замовників права реалізувати проект будівництва у створенні і  розвитку інженерно-транспортної та соціальної  інфраструктури  м. Тараща».

7. Координацію робіт щодо виконання даного рішення покласти на заступника міського голови  Левицького В.А.

8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування бюджету та фінансів. 

 

 

 

 Міський голова                                                                                В.В.Велієв

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток  1
до рішення Таращанської міської ради
___________ № ___________

 

 

ПОРЯДОК

залучення, розрахунку розміру і  використання коштів пайової участі  у розвитку інфраструктури м. Тараща


 

1. Загальні положення.

1.1.         Порядок залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури м. Тараща (далі за текстом – Порядок) розроблений відповідно до правових норм, які містяться в законах України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про запобігання впливу світової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва», «Про архітектурну діяльність», Правил визначення вартості будівництва ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05.07.2013 року № 293, Склад  та зміст проектної документації на будівництво ДБН А.2.2-3-2014, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України № 163 від 04.06.2014 року.  

1.2.         Цей Порядок є нормативно-правовим актом, що регулює організаційні та економічні відносини, пов’язані із залученням, розрахунком розміру, використання коштів пайової участі замовників будівництва у розвитку інфраструктури м. Тараща.

1.3.          Терміни і поняття, що використовуються в Порядку, вживаються у значеннях, наведених у законах України, підзаконних нормативно-правових актах та нормативних документах:

-                     замовник - фізична або юридична особа, яка має намір щодо забудови території (однієї чи декількох земельних ділянок) і подала в установленому законодавством порядку відповідну заяву;

-                     будівництво - нове будівництво, реконструкція, технічне переоснащення діючих підприємств, реставрація та капітальний ремонт об’єктів будівництва;

-                     нове будівництво - будівництво будинків, будівель, споруд, їх комплексів, що здійснюється з метою створення об’єктів виробничого і невиробничого призначення, а також лінійних об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури, в тому числі добудова зупинених об’єктів незавершеного будівництва;

-                     реконструкція – перебудова введеного в експлуатацію в установленому порядку об’єкту будівництва (частини будинку, будівлі, споруди), що передбачає зміну його геометричних розмірів та або функціонального призначення, в наслідок чого відбувається зміна основних техніко-економічних показників об’єкта (загальної та житлової площі, кількість продукції, потужність тощо), поліпшення умов проживання, експлуатації та якості послуг. Реконструкція передбачає повне або часткове збереження елементів несучих і огороджувальних конструкцій та призупинення на час виконання робіт експлуатації об’єкта в цілому або його (за умови їх автономності) частин;

-                     капітальний ремонт - сукупність робіт на об’єкті будівництва, введеному в експлуатацію в установленому порядку, без зміни його геометричних розмірів та функціонального призначення, що передбачають втручання у несучі та огороджувальні системи, при заміні або відновленні конструкцій чи інженерних систем та обладнання, у зв'язку з їх фізичною зношеністю та руйнуванням, поліпшення експлуатаційних показників, а також благоустрій території. Капітальний ремонт передбачає призупинення на час виконання робіт експлуатації об’єкта в цілому або його частин (за умови їх автономності);

-                     інженерно-транспортна інфраструктура - комплекс інженерних, транспортних споруд і комунікацій;

-                     соціальна інфраструктура – об’єкти будівництва організацій та установ освіти, охорони здоров’я, соціального забезпечення, спортивні й фізкультурно – оздоровчі, установи культури й мистецтва, установи житлово – комунального господарства;

-                       розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури – нове будівництво, реконструкція, реставрація, розширення, технічне переоснащення, капітальний, поточний ремонт об’єктів інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Тараща;

-                         вартість будівництва – загальна кошторисна вартість будівництва об’єкта містобудування, визначена згідно з державними будівельними нормами, без урахування витрат з придбання та виділення земельної ділянки, звільнення будівельного майданчика від будівель, споруд та інженерних мереж, влаштування внутрішньо- та поза майданчикових інженерних мереж і споруд та транспортних комунікацій;

-                     загальна кошторисна вартість - об’єкта будівництва або його черги, включаючи кошторисну вартість будівельних робіт, витрати на придбання устаткування, меблів та інвентарю, а також інші витрати. Зведений кошторисний розрахунок вартості об’єкта будівництва складається на основі об’єктних кошторисів, об’єктних кошторисних розрахунків і кошторисних розрахунків на окремі види витрат.

1.4.          У випадку прийняття нових законодавчих або підзаконних нормативно-правових актів, внесення змін або доповнень до законодавства України цей Порядок застосовується в частині, яка не суперечить чинним законам України та підзаконним нормативно-правовим актам.

1.5.         Дія Порядку розповсюджується на усіх замовників будівництва, які здійснюють на території м. Тараща діяльність зі створення об’єктів будівництва та якими розпочато будівництво об’єктів, але які до дня набрання чинності даним Порядком не введено в експлуатацію у порядку, встановленому чинним законодавством, крім замовників, визначених п. 2.7 цього Порядку, та тих, які вже взяли пайову участь у розвитку інфраструктури згідно з Порядком, що діяв раніше.

1.6.         Пайова участь є обов’язковим внеском, який замовник має сплатити до міського бюджету (цільового фонду), крім випадків, передбачених законами України та цим Порядком.

1.7.         Платниками пайового внеску є замовники будівництва (фізичні або юридичні особи), які оформляють документи дозвільного характеру.

1.8. Пайовий внесок сплачується Замовником на підставі відповідного договору.

1.9. Договір про пайову участь у розвитку інфраструктури м. Тараща укладається не пізніше ніж через 15 робочих днів з дня реєстрації звернення Замовника про його укладання, але до прийняття в експлуатацію.

1.10. Замовники мають  право  на  відстрочення сплати пайових внесків на розвиток  інженерно-транспортної  і  соціальної інфраструктури  міста Тараща на підставі письмової заяви суб’єкта господарської діяльності, що здійснює житлове  будівництво,  відповідно до пункту 5 статті 3 Закону України «Про запобігання впливу світової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва» від 25 грудня 2008 року № 800-VI.

1.11.    Кошти, отримані як пайова участь у розвитку інфраструктури населених пунктів, можуть використовуватися виключно для створення і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Тараща.

 

2. Порядок залучення коштів Замовників.

2.1. Замовник, який має намір щодо забудови земельної ділянки, розташованої на території Таращанської міської ради, зобов’язаний взяти участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Тараща, крім випадків, передбачених п. 2.5 цього Положення.

2.2. Кошти пайової участі у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Тараща сплачуються в повному обсязі до прийняття об’єкта будівництва в експлуатацію єдиним платежем або частинами за графіком, що визначається договором.

2.3. Пайова участь у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Тараща полягає у перерахуванні замовником до прийняття об’єкта будівництва в експлуатацію до місцевого бюджету коштів для створення  розвитку зазначеної інфраструктури.

2.4. Замовники не залучаються до пайової участі у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Тараща у разі будівництва:

1) об’єктів будь-якого призначення на замовлення державних органів або органів місцевого самоврядування за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;

2) будівель навчальних закладів, закладів культури, фізичної культури і спорту, медичного і оздоровчого призначення;

3) будинків житлового фонду соціального призначення та доступного житла;

4) індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків загальною площею до 300 квадратних метрів, господарських споруд, розташованих на відповідних земельних ділянках;

5) об’єктів комплексної забудови територій, що здійснюється за результатами інвестиційних конкурсів або аукціонів;

6) об’єктів будівництва за умови спорудження на цій земельній ділянці об’єктів соціальної інфраструктури;

7) об’єктів, що споруджуються замість тих, що пошкоджені або зруйновані внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру;

8) об’єктів, передбачених Державною цільовою програмою підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, за рахунок коштів інвесторів;

9) об’єктів інженерної, транспортної  інфраструктури, об’єктів енергетики, зв’язку та дорожнього господарства (крім об’єктів дорожнього сервісу);

10) об’єктів у межах індустріальних парків на замовлення ініціаторів створення індустріальних парків, керуючих компаній та учасників індустріальних парків.

2.5. Органам місцевого самоврядування забороняється вимагати від замовника будівництва надання будь-яких послуг, у тому числі здійснення будівництва об’єктів та передачі матеріальних або нематеріальних активів (зокрема житлових або нежитлових приміщень, у тому числі шляхом їх викупу), крім пайової участі у розвитку інфраструктури м. Тараща та випадків, передбачених п. 3.5  цього Порядку.

2.6. Інформація щодо договору про пайову участь у розвитку інфраструктури та його виконання зазначається у декларації про готовність об’єкта до експлуатації або в акті готовності об’єкта до експлуатації.

 

3. Розрахунок розміру пайової участі у розвитку інфраструктури м. Тараща.

3.1           Величина пайової участі замовника у розвитку інфраструктури м. Тараща визначається у договорі, укладеному з Таращанською міською радою (відповідно до встановленого міською радою розміру пайової участі у розвитку інфраструктури пункт), з урахуванням загальної кошторисної вартості будівництва або реконструкції об’єкта, визначеної згідно з будівельними нормами, державними стандартами і правилами, типу об’єкту будівництва, реконструкції (житлового та/ або нежитлового) у відповідності до Державного класифікатора будівель та споруд ДК 018-2000. При цьому не враховуються витрати на придбання та виділення земельної ділянки, звільнення будівельного майданчика від будівель, споруд та інженерних мереж, влаштування внутрішніх і поза майданчикових інженерних мереж і споруд та транспортних комунікацій.

3.2. У разі якщо загальна кошторисна вартість будівництва об’єкта не визначена згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами, вона визначається  на основі встановлених рішенням виконавчого комітету, на момент проведення Розрахунку, нормативів для одиниці створеної потужності об’єкта будівництва.

3.3. Величина пайової участі замовника у розвитку інфраструктури м. Тараща в кожному випадку визначається комісією з питань визначення величини пайової участі замовників будівництва у розвитку інфраструктури м. Тараща (склад якої затверджується виконавчим комітетом Таращанської міської ради)  протягом десяти робочих днів з дня реєстрації Таращанською міською радою звернення замовника про укладання договору про пайову участь та доданих до нього документів, що підтверджують вартість будівництва об’єкта, з техніко-економічними показниками.

3.4. За результатами розгляду поданих документів комісією складається розрахунок величини пайової участі у розвитку інфраструктури м. Тараща.

Результатом розгляду комісії є протокольне рішення, що є підставою для укладання договору та затверджений протокольним рішенням комісії розрахунок величини пайової участі у розвитку інфраструктури м. Тараща, що є невід’ємною частиною договору.

3.5. У разі зміни замовника розмір пайової участі у розвитку інфраструктури м. Тараща зменшується на суму коштів, сплачених попереднім замовником відповідно до укладеного ним договору про пайову участь.

3.6. У разі якщо технічними умовами передбачається необхідність будівництва замовником інженерних мереж або об’єктів інженерної інфраструктури (крім мереж, призначених для передачі та розподілу електричної енергії, трубопроводів, призначених для розподілу природного газу, транспортування нафти та природного газу) поза межами його земельної ділянки, розмір пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту зменшується на суму їх кошторисної вартості, а такі інженерні мережі та/або об’єкти передаються у комунальну власність.

3.7. У разі якщо кошторисна вартість будівництва інженерних мереж та/або об’єктів інженерної інфраструктури (крім мереж, призначених для передачі та розподілу електричної енергії, трубопроводів, призначених для розподілу природного газу, транспортування нафти та природного газу) перевищує розмір пайової участі замовника у розвитку інфраструктури населеного пункту, орган місцевого самоврядування приймає рішення про відшкодування замовнику різниці між здійсненими витратами та розміром пайової участі замовника у розвитку інфраструктури населеного пункту.

Відшкодування здійснюється за рахунок пайових внесків у розвиток інфраструктури інших Замовників, що мають намір підключитися до таких інженерних мереж або об’єктів та пайової участі у розвиток інфраструктури сплаченої Замовниками, які мають намір підключитися до таких інженерних мереж та/або об’єктів, на добровільних засадах в розмірі частки вартості будівництва інженерних мереж та/або об’єктів, яка розраховується Таращанської міською радою, при прийняті рішення про таке відшкодування.

При будівництві інженерних мереж та/або об’єктів інженерної інфраструктури кошторисна вартість яких перевищує розмір пайової участі Замовника у розвитку інфраструктури м. Тараща функції замовника виконує Таращанська міська рада. Порядок відшкодування замовнику різниці між здійсненими витратами та розміром пайової участі замовника у розвитку інфраструктури м. Тараща визначається в договорі укладеному між ним та Таращанської міською радою при такому будівництві.

3.8. Розмір пайової участі у розвитку інфраструктури м. Тараща з урахуванням інших передбачених законом відрахувань складає:

1) Об’єктів виробничого призначення  промислових підприємств – 3% загальної кошторисної вартості будівництва;

2) Об'єктів будівництва юридичних та фізичних осіб комерційного призначення (АЗС, банківські установи, їх філії, відділення, ломбарди, розважальні заклади) -  10% загальної кошторисної вартості будівництва;

3)  Об'єктів будівництва, призначення яких є туристичні фірми, фінансові і страхові компанії, нотаріальні контори, агентства нерухомості та інші адміністративні приміщення - 5% загальної кошторисної вартості будівництва;

4) Об'єктів будівництва призначення, яких є кафе, ресторани та інші об'єкти торгівлі - 5 % загальної кошторисної вартості будівництва;

5) Об'єктів будівництва,  призначення яких є готелі, мотелі, перукарні, ательє, лазні, сауни, хімчистки та інші) - 4% загальної кошторисної вартості будівництва;

6) Об'єктів будівництва, призначення яких є індивідуальні житлові будинки та квартири більше 300 кв.м загальної площі – 1% загальної кошторисної вартості будівництва;

7) Багатоповерхові житлові будинки – 2% загальної кошторисної вартості будівництва;

8)  Інші об’єкти будівництва, що не ввійшли до зазначеного переліку  4% загальної кошторисної вартості будівництва.

3.9. Величина пайової участі у розвитку інфраструктури міста Тараща визначається за формулою:

ПУ=(ЗКВБ-Вз-Вбм-Вім)хY, де

ПУ- величина пайової участі у розвитку інфраструктури м. Тараща, сума коштів, яку замовник зобов’язаний перерахувати до місцевого бюджету;

ЗКВБ- загальна кошторисна вартість будівництва, реконструкції об’єкта;

Y- відсоток загальної кошторисної вартості будівництва, визначений згідно п. 3.8 Порядку залучення, розрахунку розміру і використання коштів  пайової участі  у розвитку  інфраструктури  м. Тараща;

Вз – витрати, пов’язані з придбанням та виділенням земельної ділянки;

Вбм - витрати, пов’язані із звільненням будівельного майданчика від будівель, споруд та інженерних мереж;

Вім - витрати на влаштування внутрішніх і поза майданчикових інженерних мереж і споруд та транспортних комунікацій.

3.10. У випадку, передбаченому п. 3.6 цього Порядку величина пайової участі у розвитку інфраструктури міста Тараща визначається за формулою:

ПУ=((ЗКВБ-Вз-Вбм-Вім)хY)-Впмзд, де

ПУ- величина пайової участі у розвитку інфраструктури м. Тараща, сума коштів, яку замовник зобов’язаний перерахувати до місцевого бюджету;

ЗКВБ- загальна кошторисна вартість будівництва, реконструкції об’єкта;

Y- відсоток загальної кошторисної вартості будівництва, визначений згідно п. 3.8 Порядку залучення, розрахунку розміру і використання  коштів  пайової участі  у розвитку  інфраструктури  м. Тараща;

Вз – витрати, пов’язані з придбанням та виділенням земельної ділянки;

Вбм- витрати, пов’язані із звільненням будівельного майданчика від будівель, споруд та інженерних мереж;

Вім-витрати на влаштування внутрішніх і поза майданчикових інженерних мереж і споруд та транспортних комунікацій;

Впмзд- суму кошторисної вартості інженерних мереж або об’єктів інженерної інфраструктури(крім мереж, призначених для передачі та розподілу електричної енергії, трубопроводів, призначених для розподілу природного газу, транспортування нафти та природного газу) поза межами земельної ділянки замовника будівництва.

3.11. У випадку, передбаченому п. 3.2 цього Порядку, величина пайової участі у розвитку інфраструктури м. Тараща визначається за формулою:

ПУ=((ОхS)-Вз-Вбм-Вім))хY, де

ПУ- величина пайової участі у розвитку інфраструктури м. Тараща, сума коштів, яку замовник зобов’язаний перерахувати до місцевого бюджету;

О- нормативів для одиниці створеної потужності об’єкта будівництва;

S- загальна площа об’єкта будівництва;

Y- відсоток загальної кошторисної вартості будівництва, визначений згідно п.3.8 Порядку залучення, розрахунку розміру і використання  коштів  пайової участі  у розвитку  інфраструктури  м. Тараща;

Вз – витрати, пов’язані з придбанням та виділенням земельної ділянки;

Вбм- витрати, пов’язані із звільненням будівельного майданчика від будівель, споруд та інженерних мереж;

Вім-витрати на влаштування внутрішніх і поза майданчикових інженерних мереж і споруд та транспортних комунікацій.

3.12. При спорудженні житлових будинків із вбудовано – прибудованими приміщеннями громадського призначення розрахунок розміру пайового внеску розраховується по питомій вазі площ в залежності від функціонального призначення (у відповідності до Державного класифікатора будівель та споруд ДК 018-2000), при цьому підпункт 4 пунку 2.5 не застосовується.

3.13. У випадку, передбаченому пунктом 3.12 цього Порядку, величина пайової участі у розвитку інфраструктури м. Тараща визначається за формулою:

ПУ=(ЗКВБжчб-Вз-Вбм-Вім)хY+(ЗКВБнчб-Вз-Вбм-Вім)хY+…., де

ПУ- величина пайової участі у розвитку інфраструктури м. Тараща, сума коштів, яку замовник зобов’язаний перерахувати до місцевого бюджету;

ЗКВБжчб - загальна кошторисна вартість будівництва, реконструкції житлової частини будинку(без вбудованих, вбудовано-прибудованих, прибудованих приміщень, тощо);

ЗКВБнчб - загальна кошторисна вартість будівництва, реконструкції нежитлової частини будинку(вбудованих, вбудовано-прибудованих, прибудованих приміщень, тощо);

Y- відсоток загальної кошторисної вартості будівництва, визначений згідно п.3.8 Порядку залучення, розрахунку розміру і використання  коштів  пайової участі  у розвитку  інфраструктури  м. Тараща, який змінюється в залежності від функціонального призначення приміщення;

Вз – витрати, пов’язані з придбанням та виділенням земельної ділянки;

Вбм- витрати, пов’язані із звільненням будівельного майданчика від будівель, споруд та інженерних мереж;

Вім-витрати на влаштування внутрішніх і позамайданчикових інженерних мереж і споруд та транспортних комунікацій.

3.14. У випадку, передбаченому пунктом 3.2 та пунктом 3.12 цього Порядку, величина пайової участі у розвитку інфраструктури м. Тараща визначається за формулою:

ПУ=((Sжчб х Ожчб) - Вз-Вбм-Вім)) хY +((Sнчб х Ончб) -Вз-Вбм-Вім)) хY+…., де

ПУ- величина пайової участі у розвитку інфраструктури м. Тараща, сума коштів, яку замовник зобов’язаний перерахувати до місцевого бюджету;

Sжчб- загальна кошторисна вартість будівництва, реконструкції житлової частини будинку(без вбудованих, вбудовано-прибудованих, прибудованих приміщень, тощо);

Sнчб - загальна кошторисна вартість будівництва, реконструкції нежитлової частини будинку(вбудованих, вбудовано-прибудованих, прибудованих приміщень, тощо);

Ожчб - нормативів для одиниці створеної потужності об’єкта будівництва, житлової частини будинку;

Ончб - нормативів для одиниці створеної потужності об’єкта будівництва, нежитлової частини будинку;

Y- відсоток загальної кошторисної вартості будівництва, визначений згідно п.3.8 Порядку залучення, розрахунку розміру і використання  коштів  пайової участі  у розвитку  інфраструктури  м. Тараща, який змінюється в залежності від функціонального призначення приміщення;

Вз – витрати, пов’язані з придбанням та виділенням земельної ділянки;

Вбм- витрати, пов’язані із звільненням будівельного майданчика від будівель, споруд та інженерних мереж;

Вім-витрати на влаштування внутрішніх і позамайданчикових інженерних мереж і споруд та транспортних комунікацій.

  3.15. Кошторисна документація розробляється на підставі вимог ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва».

До вартості будівництва не враховуються витрати на придбання та виділення земельної ділянки, звільнення будівельного майданчика від будівель, споруд та інженерних мереж, влаштування внутрішніх і поза майданчикових інженерних мереж і споруд та транспортних комунікацій.

 

4. Договір про пайову участь у розвитку інфраструктури м. Тараща.

4.1. Договір про пайову участь у розвитку інфраструктури м. Тараща – договір, укладений Таращанською міською радою із замовником об’єкта будівництва (далі –Договір про пайову участь).

4.2.  Замовник після виготовлення у встановленому порядку проектно-кошторисної документації звертається до виконавчого комітету Таращанської міської ради , із заявою про укладення Договору про пайову участь та термін сплати даного внеску у створення і розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста.

4.3. До заяви замовником додаються документи, що підтверджують вартість будівництва об’єкта, з техніко-економічними показниками:

- зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва об’єкта містобудування, визначеної згідно вимог ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, затверджується Замовником будівництва;

- узгоджена у разі визначення законодавством та затверджена у встановленому порядку відповідно до ДБН А.2.2-3-2014 проектно-кошторисна документація з техніко-економічними показниками;

- документ, що підтверджує витрати на придбання та виділення земельної ділянки (у разі наявності);

- документ, що підтверджує витрати на звільнення будівельного майданчика від будівель, споруд та інженерних мереж (у разі наявності);

- документ, що підтверджує витрати на влаштування внутрішніх і поза майданчикових інженерних мереж і споруд та транспортних комунікацій (якщо технічними умовами передбачається необхідність будівництва замовником інженерних мереж або об’єктів інженерної інфраструктури (крім мереж, призначених для передачі та розподілу електричної енергії, трубопроводів, призначених для розподілу природного газу, транспортування нафти та природного газу) поза межами його земельної ділянки);

- інші документи, які впливають на розмір загальної кошторисної вартості будівництва та (або) на розмір пайової участі у розвитку інфраструктури м. Тараща.

 4.4. Заява з доданими документами про укладання договору про пайову участь може бути подана представником за умови надання довіреності, посвідченої в установленому законом порядку.

4.5. Не розглядаються документи з підчищеннями або дописками, закресленими словами та іншими необумовленими в них виправленнями, заповнені олівцем, з пошкодженнями, а також оформлені з порушенням вимог законодавства.

4.6. Відповідальність за достовірність даних, що містяться в поданих документах, несе замовник.

4.7. Подана заява з доданими до неї документами направляється до секретаря  комісії для підготовки на розгляд комісії з питань визначення пайової участі для визначення величини пайової участі та складання проекту договору про пайову участь у розвитку інфраструктури м. Тараща.

4.8. Розрахунок величини пайової участі та Проект договору про пайову участь у розвитку інфраструктури м. Тараща готується секретарем комісії з питань визначення розміру пайової участі замовників будівництва, із залученням спеціалістів міської ради (головного бухгалтера міської ради, економіста, юриста).

4.9. Договір про пайову участь укладається не пізніше ніж через 15 робочих днів з дня реєстрації звернення замовника про його укладання, але до введення в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта будівництва.

4.10. Істотними умовами договору є:

1) розмір пайової участі;

2) строк сплати пайової участі Забудовник має право перерахувати кошти в повному обсязі єдиним платежем до визначеного Договором терміну;

3) відповідальність сторін.

4.11. Невід’ємною частиною договору є розрахунок величини пайової участі у розвитку інфраструктури м. Тараща.  

4.12. Проект відповідного договору готується секретарем комісії з питань визначення розміру пайової участі (із залученням юриста міської ради) в двох примірниках та надається на підпис замовнику і міському голові.

4.13. Видача замовнику укладеного договору здійснюється секретарем комісії з питань визначення розміру пайової участі.

4.14. Другий екземпляр укладеного договору разом з документами зберігається у секретаря комісії з питань визначення розміру пайової участі.

 

5. Надходження та використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури м. Тараща.

5.1. Пайова участь у розвитку інфраструктури м. Тараща полягає у перерахуванні замовником коштів до спеціального фонду місцевого бюджету.

5.2. Кошти, отримані, як пайова участь у розвитку інфраструктури м. Тараща, можуть використовуватися виключно для створення і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Тараща.

5.3. Рішення щодо розподілу та цільового використання коштів, отриманих від Замовників будівництва, як пайова участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Тараща, приймає Таращанська міська рада.

 

 

Секретар міської ради                                                            Ю.Г.Щербатюк