ПРОЕКТ РІШЕННЯ Про встановлення єдиного податку на території Таращанської міської ради на 2018 рік

28.04.2017 14:53

УКРАЇНА

ТАРАЩАНСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ

 

м. Тараща

 

 Про встановлення єдиного податку на території Таращанської

міської ради на  2018 рік

 

Відповідно до Податкового кодексу України (із змінами), керуючись статтею 26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  враховуючи пропозиції постійної комісії з питань планування бюджету та фінансів і постійної комісія з питань законності, правопорядку, боротьби зі злочинністю та корупцією, реалізації державної регуляторної  політики,  висновок Державної регуляторної служби України,Таращанська міська рада  вирішила: 

1.                                  Встановити єдиний податок на території Таращанської міської ради на 2018 рік.

2.                                  Затвердити Положення про встановлення єдиного податку на території Таращанської міської ради на 2018 рік, згідно з додатком 1.

3.                                  Оприлюднити дане рішення в засобах масової інформації.

4.                                  Надати дане рішення до Таращанського відділення Білоцерківської ОДПІ  ГУ ДФС у Київській області для забезпечення адміністрування та контролю за своєчасністю, достовірністю, повнотою нарахування та сплати цього  податку.

5.                                  Рішення набуває чинності з 01.01.2018 року.

6.                                     Контроль за виконанням та оприлюдненням рішення покласти на постійну комісію з питань  планування бюджету та фінансів.

     

 

 

Міський голова                                                                                В.В. Велієв

 

 

 

Додаток 1                                                                            до рішення Таращанської міської  ради

__________№ __________

 

Положення про встановлення єдиного податку

на території Таращанської міської ради на 2018 рік

 

1.    Платники єдиного податку

1.1.   Відповідно пункту 291.3 Податкового кодексу України юридична особа чи фізична особа- підприємець може самостійно обрати спрощену систему оподаткування, якщо така особа відповідає вимогам, встановленим главою 1 «Спрощена система оподаткування, обліку та звітності» розділу XIV Податкового кодексу України та реєструється платником єдиного податку в порядку, визначеному згаданому вище главою.

1.2.   Платниками єдиного податку відповідно пункту 291.4 Податкового кодексу України є суб'єкти господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності і поділяються на такі групи платників єдиного податку:

1)   перша група - фізичні особи - підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 300 000 гривень;

2)   друга група - фізичні особи - підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:

не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб;

обсяг доходу не перевищує 1 500 000 гривень.

Дія підпункту 2) не поширюється на фізичних осіб - підприємців, які надають посередницькі послуги з купівлі, продажу, оренди та оцінювання нерухомого майна (група 70.31 КВЕД ДК 009:2005), а також здійснюють діяльність з виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та налівдорогоцінного каміння. Такі фізичні особи - підприємці належать виключно до третьої групи платників єдиного податку, якщо відповідають вимогам, встановленим для такої групи;

3)   третя група - фізичні особи - підприємці, які не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, не обмежена та юридичні особи - суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми, у яких протягом календарного року обсяг доходу не перевищує 5 000 000 гривень;

4)                  четверта група - сільськогосподарські товаровиробники, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків.

Не можуть бути платниками єдиного податку першої - третьої груп суб’єкти господарювання, визначені у пункті 291.5 Податкового кодексу України.

Не можуть бути платниками єдиного податку четвертої групи суб’єкти господарювання, визначені у пункті 291.51 Податкового кодексу України.

Відповідно пункту 291.6 Податкового кодексу України платники єдиного податку першої - третьої груп повинні здійснювати розрахунки за відвантажені товари (виконані роботи, надані послуги) виключно в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій).

Під побутовими послугами населенню, які надаються першою та другою групам платників єдиного податку, розуміються види послуг визначені пунктом 291.7 Податкової кодексу України.

2.      Об’єкт та база оподаткування єдиним податком.

2.1.  Базою справляння податку для платників єдиного податку першої-третьої групи є дохід платника податку, визначений у відповідності до статті 292 Податкового кодексу України.

2.2.  Об’єкт та база оподаткування для платників єдиного податку четвертої групи визначається у відповідності до пункту 292і Податкового кодексу України.

2.2.1.  Об’єктом оподаткування для платників єдиного податку четвертої групи площа сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ і багаторічних насадження та/або земель водного фонду (внутрішніх водойм, озер, ставків, водосховищ), що перебуває у власності сільськогосподарського товаровиробника або надана йому у користування, у тому числі на умовах оренди.

2.2.2. Базою оподаткування податком для платників єдиного податку четвертої групи для сільськогосподарських товаровиробників є нормативна грошова оцінка одного гектара] сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ і багаторічних насаджень), урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного за станом на 1 січня базового податкової (звітного) року відповідно до порядку, встановленого Податковим кодексом України

Базою оподаткування податком для платників єдиного податку четвертої групи д земель водного фонду (внутрішніх водойм, озер, ставків, водосховищ) є нормативна грошова оцінка ріллі в Автономній Республіці Крим або в області, з урахуванням коефіцієнту індексації, визначеного за станом на 1 січня базового податкового (звітного) року відповідно до порядку, встановленого Податковим кодексом України.

3.    Ставки єдиного податку.

3.1.  Ставки єдиного податку для платників першої групи встановлюються у відсотках (фіксовані ставки) до розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановлене законом на 1 січня податкового (звітного) року (далі - прожитковий мінімум), другої груп: у відсотках (фіксовані ставки) до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої закон на 1 січня податкового (звітного) року (далі - мінімальна заробітна плата), третьої групи відсотках до доходу (відсоткові ставки).

3.2.  Фіксовані ставки єдиного податку встановлюються сільськими, селищними, міськими радами або радами об’єднаних територіальних громад, що створені згідно з законом та перспективним планом формування територій громад, для фізичних осіб (підприємців, які здійснюють господарську діяльність, залежно від виду господарської діяльності (який дає права застосовувати спрощену систему оподаткування), з розрахунку на календарний місяць:

1)   для першої групи платників єдиного податку - 10 відсотків розміру прожиткового мінімуму;

2)   для другої групи платників єдиного податку - 10 відсотків розміру мінімальної  заробітної плати.

3.3.  Відсоткова ставка єдиного податку для платників третьої групи встановлюється в розмірі:

1)  3 відсотки доходу - у разі сплати податку на додану вартість згідно з Податної кодексом України;

2)  5 відсотків доходу - у разі включення податку на додану вартість до складу єдиного податку.

Для фізичних осіб - підприємців, які здійснюють діяльність з виробництва,  постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення з на пів дорогоцінного каміння, ставка єдиного податку встановлюється у розмірі, визначеному підпунктом 2 пункту 293.3 Податкового кодексу України.

3.4.  Ставка єдиного податку встановлюється для платників єдиного податку першої - третьої групи (фізичні особи - підприємці) у розмірі 15 відсотків:

1)   до суми перевищення обсягу доходу, визначеного у підпунктах 1, 2, 3 пункту 291.4 статті 291 Податкового кодексу України;

2)    до доходу, отриманого від провадження діяльності, не зазначеної у реєстрі платників єдиного податку, віднесеного до першої або другої групи;

3)    до доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж зазначений у главі 1 «Спрощена система оподаткування, обліку та звітності» розділу XIV Податкового кодексу;

4)    до доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування;

5)    до доходу, отриманого платниками першої або другої групи від провадження діяльності, яка не передбачена у підпунктах 1 або 2 пункту 291.4 статті 291 Податкового кодексу України відповідно.

3.5.    Ставки єдиного податку для платників третьої групи (юридичні особи) встановлюються у подвійному розмірі ставок, визначених пунктом 293.3 Податкового кодексу України:

1)   до суми перевищення обсягу доходу, визначеного у підпункті 3 пункту 291.4 статті 291 Податкового кодексу України;

2)    до доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж зазначений у главі 1 «Спрощена система оподаткування, обліку та звітності» розділу XIV Податкового кодексу України;

3)    до доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування.

3.6.   У разі здійснення платниками єдиного податку першої і другої груп кількох видів господарської діяльності застосовується максимальний розмір ставки єдиного податку, встановлений для таких видів господарської діяльності.

3.7.   У разі здійснення платниками єдиного податку першої і другої груп господарської діяльності на територіях більш як однієї сільської, селищної, міської ради або ради об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, застосовується максимальний розмір ставки єдиного податку, встановлений статтею 293 Податкового кодексу України для відповідної групи таких платників єдиного податку.

3.8.    Ставки, встановлені пунктами 293.3-293.5 статті 293 Податкового кодексу України застосовуються з урахуванням таких особливостей:

1)   платники єдиного податку першої групи, які у календарному кварталі перевищили обсяг доходу, визначений для таких платників у пункті 291.4 статті 291 Податкового кодексу України, з наступного календарного кварталу за заявою переходять на застосування ставки єдиного податку, визначеної для платників єдиного податку другої або третьої групи, або відмовляються від застосування спрощеної системи оподаткування.

Такі платники до суми перевищення зобов'язані застосувати ставку єдиного податку у розмірі 15 відсотків.

Заява подається не пізніше 20 числа місяця, наступного за календарним кварталом, у якому допущено перевищення обсягу доходу;

2)   платники єдиного податку другої групи, які перевищили у податковому (звітному) періоді обсяг доходу, визначений для таких платників у пункті 291.4 статті 291 Податкового кодексу України, в наступному податковому (звітному) і кварталі за заявою переходять на застосування ставки єдиного податку, визначеної для платників єдиного податку третьої групи, або відмовляються від застосування спрощеної системи оподаткування.

Такі платники до суми перевищення зобов'язані застосувати ставку єдиного податку у розмірі 15 відсотків.

Заява подається не пізніше 20 числа місяця, наступного за календарним кварталом, у якому допущено перевищення обсягу доходу;

3)   платники єдиного податку третьої групи (фізичні особи - підприємці), які перевищили у податковому (звітному) періоді обсяг доходу, визначений для таких платників у пункті 291.4 статті 291 Податкового кодексу України, до суми перевищення застосовують ставку єдиного податку у розмірі 15 відсотків, а також зобов’язані у порядку, встановленому цією главою, перейти на сплату інших податків і зборів, встановлених Податковим кодексом України.

Платники єдиного податку третьої групи (юридичні особи), які перевищили у податковому (звітному) періоді обсяг доходу, визначений для таких платників у пункті 291.4 статті 291 Податкового кодексу України, до суми перевищення застосовують ставку єдиного податку у подвійному розмірі ставок, визначених пунктом 293.3 Податкового кодексу України, а також зобов’язані у порядку, встановленому главою 1 «Спрощена система оподаткування, обліку та звітності» розділу XIV Податкового кодексу України; перейти на сплату інших податків і зборів, встановлених Податковим кодексом України.

Заява подається не пізніше 20 числа місяця, наступного за календарним кварталом, з якому допущено перевищення обсягу доходу;

4)   ставка єдиного податку, визначена для третьої групи у розмірі 3 відсотки, можуть бути обрана:

а) суб'єктом господарювання, який зареєстрований платником податку на додану вартість відповідно до розділу V Податкового кодексу України, у разі переходу ним на спрощену систему оподаткування шляхом подання заяви щодо переходу на спрощену систему оподаткування не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу;

б) платником єдиного податку третьої групи, який обрав ставку єдиного податку в розмірі 5 відсотків, у разі добровільної зміни ставки єдиного податку шляхом подання заяв; щодо зміни ставки єдиного податку не пізніше ніж за 15 календарних днів до почати календарного кварталу, в якому буде застосовуватися нова ставка та реєстрації такого платника єдиного податку платником податку на додану вартість у порядку, встановленому розділом V Податкового кодексу України;

в) суб'єктом господарювання, який не зареєстрований платником податку на додану вартість, у разі його переходу на спрощену систему оподаткування або зміни груп платників єдиного податку шляхом реєстрації платником податку на додану вартість відповідно до розділу V Податкового кодексу України і подання заяви щодо переходу на спрощену систему оподаткування або зміни групи платників єдиного податку не пізніше за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу, в якому здійснив реєстрацію платником податку на додану вартість;

5)    у разі анулювання реєстрації платника податку на додану вартість у порядку встановленому розділом V Податкового кодексу України, платники єдиного податку зобов’язані перейти на сплату єдиного податку за ставкою у розмірі 3 відсотка (для платників єдиного податку третьої групи) або відмовитися від застосування спрощеної системи оподаткування шляхом подання заяви щодо зміни ставки єдиного податку чи відмови від застосування спрощеної системи оподаткування не пізніше ніж за 1 календарних днів до початку наступного календарного кварталу, в якому здійснює анулювання реєстрації платником податку на додану вартість.

3.8.1. Для платників єдиного податку четвертої групи розмір ставок податку з одно гектара сільськогосподарських угідь та/або земель водного фонду залежить від категорії (типу) земель, їх розташування та становить (у відсотках бази оподаткування), для ріллі, сіножатей і пасовищ (крім ріллі, сіножатей і пасовищ, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях, а також сільськогосподарських угідь, що перебувають в умовах закритого ґрунту ) - 0,95;

3.8.2. для ріллі, сіножатей і пасовищ, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях, - 0,57;

3.8.3. для багаторічних насаджень (крім багаторічних насаджень, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях) - 0,57;

3.8.4. для багаторічних насаджень, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях, - 0,19;

3.8.5.    для земель водного фонду - 2,43;

3.8.6.    для сільськогосподарських угідь, що перебувають в умовах закритого ґрунту - 6,33.

4.    Податковий (звітний) період.

4.1.1.      Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку першої, другої та четвертої груп є календарний рік.

Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку третьої групи є календарний квартал.

4.2.Податковий (звітний) період починається з першого числа першого місяця податкового (звітного) періоду і закінчується останнім календарним днем останнього місяця податкового (звітного) періоду.

Попередній податковий (звітний) рік для новоутворених сільськогосподарських товаровиробників - період з дня державної реєстрації до 31 грудня того ж року.

Податковий (звітний) період для сільськогосподарських товаровиробників, що ліквідуються, період з початку року до їх фактичного припинення.

4.3.            Для суб'єктів господарювання, які перейшли на сплату єдиного податку із сплати інших податків і зборів, встановлених Податковим кодексом України, перший податковий (звітний) період починається з першого числа місяця, що настає за наступним податковим (звітним) кварталом, у якому особу зареєстровано платником єдиного податку, і закінчується останнім календарним днем останнього місяця такого періоду.

4.4.            Для зареєстрованих в установленому порядку фізичних осіб - підприємців, які до закінчення місяця, в якому відбулася державна реєстрація, подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для першої або другої групи, перший податковий (звітний) період починається з першого числа місяця, наступного за місяцем, у якому особу зареєстровано платником єдиного податку.

Для зареєстрованих в установленому законом порядку суб’єктів господарювання (новостворених), які протягом 10 календарних днів з дня державної реєстрації подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для третьої групи, перший податковий (звітний) період починається з першого числа місяця, в якому відбулася державна реєстрація.

4.5.            Для суб'єктів господарювання, які утворюються в результаті реорганізації (крім перетворення) будь-якого платника податку, що має непогашені податкові зобов'язання чи податковий борг, які виникли до такої реорганізації, перший податковий (звітний) період починається з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому погашено такі податкові зобов'язання чи податковий борг і подано заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування.

4.6.            У разі державної реєстрації припинення юридичних осіб та державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, які є платниками єдиного податку, останнім податковим (звітним) періодом вважається період, у якому відповідним контролюючим органом отримано від державного реєстратора повідомлення про проведення державної реєстрації такого припинення. У разі зміни податкової адреси-платника єдиного податку останнім податковим (звітним) періодом за такою адресою вважається період, у якому подано до контролюючого органу заяву щодо зміни податкової адреси.

5.    Порядок обчислення, строк та порядок сплати податку Платники єдиного податку першої і другої груп сплачують єдиний податку шляхом здійснення авансового внеску не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця.

5.1. Такі платники єдиного податку можуть здійснити сплату єдиного податку авансовим внеском за весь податковий (звітний) період (квартал, рік), але не більш як до кінця поточного звітного року.

5.2. Нарахування авансових внесків для платників єдиного податку першої і другі груп здійснюється контролюючими органами на підставі заяви такого платника єдиного податку щодо розміру обраної ставки єдиного податку, заяви щодо періоду щорічні відпустки та/або заяви щодо терміну тимчасової втрати працездатності.

5.3.  Платники єдиного податку третьої групи сплачують єдиний податок протягом 10 календарних днів після граничного строку подання податкової декларації за податковий (звітний) квартал.

5.4.  Сплата єдиного податку платниками першої - третьої груп здійснюється за місце податкової адреси.

5.5.  Платники єдиного податку першої і другої груп, які не використовують працю найманих осіб, звільняються від сплати єдиного податку протягом одного календарної місяця на рік на час відпустки, а також за період хвороби, підтвердженої копією листі (листків) непрацездатності, якщо вона триває ЗО і більше календарних днів.

5.6.  Суми єдиного податку, сплачені відповідно до абзацу другого пункту 295.1 пункту 295.5 Податкового кодексу України, підлягають зарахуванню в рахунок майбутніх платежів з цього податку за заявою платника єдиного податку.

Помилково та/або надміру сплачені суми єдиного податку підлягають поверненню платнику в порядку, встановленому Податковим кодексом України.

5.7.  Єдиний податок, нарахований за перевищення обсягу доходу, сплачується протягом 10 календарних днів після граничного строку подання податкової декларації: податковий (звітний) квартал.

5.8.   У разі припинення платником єдиного податку провадження господарської діяльності податкові зобов’язання із сплати єдиного податку нараховуються такому платнику до останнього дня (включно) календарного місяця, в якому анульовано реєстрацію і рішенням контролюючого органу на підставі отриманого від державного реєстратора повідомлення про проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності.

У разі анулювання реєстрації платника єдиного податку за рішенням контролюючого органу податкові зобов’язання із сплати єдиного податку нараховуються такому платнику до останнього дня (включно) календарного місяця, в якому проведено анулювання реєстрації.

5.9.    Платники єдиного податку четвертої групи:

5.9.1.   Самостійно обчислюють суму податку щороку станом на 1 січня і не пізніше 1 лютого поточного року подають відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням платника податку та місцем розташування земельної ділянки податної декларацію на поточний рік за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 1 Податкового кодексу України;

5.9.2.  Сплачують податок щоквартально протягом 30 календарних днів, що настає за останнім календарним днем податкового (звітного) кварталу, у таких розмірах:

    у І кварталі -10 відсотків;

у II кварталі -10 відсотків;

у III кварталі - 50 відсотків;

у IV кварталі - 30 відсотків

і Подпись: *
утворені протягом року шляхом злиття, приєднання або перетворення у звітному податковому періоді, у тому числі за набуті ними площі нових земельних ділянок, вперше  планують податок протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) кварталу, в якому відбулося утворення (виникнення права на земельну ділянку), а надалі - у порядку, визначеному підпунктом 295.9.2 пункту 295.9 Податкового кодексу України;

5.9.3.   Що припиняються шляхом злиття, приєднання, перетворення, поділу у податковому (звітному) періоді, зобов’язані подати у період до їх фактичного припинення контролюючим органам за своїм місцезнаходженням та місцем розташування земельних ділянок уточнену податкову декларацію;

5.9.4.   Зобов’язані у разі, коли протягом податкового (звітного) періоду змінилася площа сільськогосподарських угідь та/або земель водного фонду у зв’язку з набуттям (втратою) на неї права власності або користування:

-                    уточнити суму податкових зобов’язань з податку на період починаючи з дати набуття (втрати) такого права до останнього дня податкового (звітного) року;

-                    подати протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним періодом, контролюючим органам за місцезнаходженням платника податку та місцем розташування земельної ділянки декларацію з уточненою інформацією про площу земельної ділянки, а також відомості про наявність земельних ділянок та їх нормативну грошову оцінку;

5.9.5.  У разі надання сільськогосподарських угідь та/або земель водного фонду в оренду іншому платникові податку, враховують орендовану площу земельних ділянок у своїй декларації. У декларації орендаря така земельна ділянка не враховується;

5.9.6.   У разі оренди ними сільськогосподарських угідь та/або земель водного фонду в особи, яка не є платником податку, враховують орендовану площу земельних ділянок у своїй декларації;

5.9.7.   Перераховують в установлений строк загальну суму коштів на відповідний рахунок місцевого бюджету за місцем розташування земельної ділянки.

6.    Строк та порядок подання звітності про обчислення і сплату єдиного податку.

6.1.   Платники єдиного податку першої - третьої груп ведуть облік у порядку, визначеному підпунктами 296.1.1-296.1.3 пункту 296.1 статті 296 Податкового кодексу України.

6.1.1.  Платники єдиного податку першої і другої груп та платники єдиного податку третьої групи (фізичні особи - підприємці), які не є платниками податку на додану вартість, ведуть Книгу обліку доходів шляхом щоденного, за підсумками робочого дня, відображення отриманих доходів.

Форма книги обліку доходів, порядок її ведення затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику. Для реєстрації Книги обліку доходів такі платники єдиного податку подають до контролюючого органу за місцем обліку примірник Книги, у разі обрання способу ведення Книги у паперовому вигляді.

6.1.2. Платники єдиного податку третьої групи (фізичні особи - підприємці), які є платниками податку на додану вартість, ведуть облік доходів та витрат за формою та в порядку, що встановлені центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику. Для реєстрації Книги обліку доходів та витрат такі платники єдиного податку подають до контролюючого органу за місцем обліку примірник Книги.

6.1.3. Платники єдиного податку третьої групи (юридичні особи) використовують дані спрощеного бухгалтерського обліку щодо доходів та витрат з урахуванням положень пунктів 44.2, 44.3 статті 44 цього Податкового кодексу України.

6.2. Платники єдиного податку першої та другої груп подають до контролюючого органу податкову декларацію платника єдиного податку у строк, встановлений для річного звіту.

 

Секретар міської ради                                                            Ю.Г.Щербатюк