АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ проекту рішення Таращанської міської ради Про затвердження Порядку залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури м. Тараща

28.04.2017 14:56

Аналіз регуляторного впливу (пайова участь).doc (217088)

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

проекту рішення Таращанської міської ради

«Про затвердження Порядку залучення, розрахунку розміру і використання

коштів пайової участі у розвитку інфраструктури м. Тараща»

 

І. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом регулювання

 

Проблема, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання:

Даний аналіз регуляторного впливу розроблений на виконання та з дотриманням вимог статей 8, 9, 31-38 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.04 № 308.

Цей документ містить обґрунтування необхідності державного регулювання шляхом прийняття регуляторного акту – рішення Таращанської міської ради «Про затвердження  Порядку залучення, розрахунку розміру і використання  коштів  пайової участі  у розвитку  інфраструктури  м. Тараща».

З метою забезпечення сталого розвитку територій з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів було прийнято Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності", стаття 40 даного Закону не встановлює чітко розмір пайової участі замовника у створенні і розвитку інфраструктури міста для об'єктів будівництва. Не прописано чіткий порядок залучення даних  коштів до бюджету міста. Необхідність прийняття рішення про затвердження Порядку залучення, розрахунку розміру і використання  коштів  пайової участі  у розвитку  інфраструктури  м. Тараща виникла у зв'язку з необхідністю комплексного рішення багатьох проблем, пов’язаних з поліпшенням її технічного стану та подальшим оновленням. Будівництво (реконструкція) об’єктів соціально-культурної сфери і житлово-комунального господарства, проведення робіт з благоустрою населених пунктів фінансується за рахунок коштів міського бюджету. Пайові внески замовників за право реалізувати проект будівництва на території м. Тараща дають можливість зменшити витрати міського бюджету на відновлення інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури, а також залучити замовників до благоустрою м. Тараща. 

Причини виникнення проблеми:

Діючий на теперішній час Порядок залучення та використання коштів пайової участі (внеску) замовників права реалізувати проект будівництва у створенні і розвитку інфраструктури міста Тараща, який був прийнятий, як додаток 1 до рішення Таращанської міської ради від 24 лютого 2012 р. № 237-16-VI і продовжує свою дію з року в рік, потребує перегляду у зв’язку із змінами у правовому полі у сфері містобудування. У зв’язку з цим та відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», з метою дотримання принципів державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності, розроблено проект рішення  для проведення процедури оприлюднення та обговорення.

Аналіз втрат до міського бюджету

п/н

Назва показника

У разі прийняття рішення про місцеві податки та збори на 2018 р.

У разі не прийняття рішення про місцеві податки та збори на 2018 р.

Відхилення, тис.грн.

(втрати до бюджету)

Ставка, %

Очікуваний обсяг надходжень тис.грн.

Ставка, %

(мінімальна)

Очікуваний обсяг надходжень тис.грн.

1

 

 

Надходження коштів пайової участі  у розвитку інфраструктури міста

 

1

 

 

100,0

 

0

 

 

0

 

100,0

 

 

 

РАЗОМ

(втрати до бюджету)

Х

Х

Х

Х

100,0

Підтвердження важливості проблеми:

Важливість проблеми при затвердженні Порядку залучення, розрахунку розміру і використання коштів  пайової участі  у розвитку  інфраструктури  м. Тараща полягає в необхідності наповнення місцевого бюджету та спрямування отриманих коштів від сплати коштів  пайової участі  у розвитку  інфраструктури  м. Тараща на вирішення проблем, пов’язаних з поліпшенням інфраструктури міста, її технічного стану та подальшим оновленням.

           Враховуючи вищевикладене, Таращанською міською радою розробляється проект рішення «Про затвердження  Порядку залучення, розрахунку розміру і використання коштів  пайової участі  у розвитку  інфраструктури  м. Тараща» та публікується в засобах масової інформації.

Основні групи, на які проблема справляє вплив:

Групи

Так

Ні

Громадяни

так

 

Держава

так

 

Суб’єкти господарювання

так

 

у тому числі суб’єкти малого підприємництва*

так

 

 

Обґрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою ринкових механізмів:

Згідно зі ст. 40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» порядок залучення, розрахунку і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту встановлюють органи місцевого самоврядування.

Обґрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою діючих регуляторних актів:

Зазначена проблема не може бути вирішена за допомогою діючих регуляторних актів з огляду на зміни в діючому законодавстві в сфері містобудівної діяльності, економічних показників необхідно розробити новий Порядок залучення, розрахунку розміру і використання  коштів  пайової участі  у розвитку  інфраструктури  м. Тараща

 

II. Цілі державного регулювання

 

Цілі державного регулювання, безпосередньо пов'язані з розв'язанням проблеми:

Проект регуляторного акта спрямований на розв’язання проблеми, визначеної в попередньому розділі.

Основними цілями регулювання є:

- реалізація державної політики у сфері регулювання містобудівної діяльності;

- реалізація повноважень органів місцевого самоврядування;

- удосконалення взаємовідносин між органами місцевого самоврядування та замовниками будівництва(суб’єктами господарювання та громадянами);

- вставлення більш прозорого та чіткого врегулювання порядку залучення, розрахунку розміру і використання  коштів  пайової участі  у розвитку  інфраструктури  м. Тараща для фізичних та юридичних осіб у разі здійснення ними будівництва об’єктів містобудування на території міста;

- залучення коштів замовників на створення і розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Тараща;

- забезпечення надходження коштів до міського бюджету для фінансування розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста;

- забезпечення сприятливих умов та добросовісної конкуренції в будівельній галузі.

 

ІІІ.  Визначення та оцінка способів досягнення визначених цілей

 

1. Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1.

Залишити в дії Порядок залучення та використання коштів пайової участі (внеску) замовників права реалізувати проект будівництва у створенні і розвитку інфраструктури міста Тараща, як додаток 1 до рішення Таращанської міської ради від 24 лютого 2012 р. № 237-16-VI

Така альтернатива є неприйнятною в зв’язку з тим, що такий підхід лише заглиблює проблему і жодним шляхом не сприяє її вирішенню, а саме призведе до:

- зменшення надходжень коштів від пайової участі у розвиток інфраструктури міста Тараща;

- збільшення кількості судових справ.

Очікувані втрати міського бюджету  в результаті не прийняття рішення – 100,00 тис.грн.

Що не дозволить профінансувати заходи розвитку  інфраструктури  міської територіальної громади міста

Альтернатива 2.

Прийняти новий актуальний Порядок залучення, розрахунку розміру і використання  коштів  пайової участі  у розвитку  інфраструктури  м. Тараща.

 

Запропонований регуляторний акт містить детальний порядок щодо дій замовників, які повинні сплатити пайову участь. Перевагами обраного регулювання є:

- забезпечення виконання вимог Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»;

- упорядкування нормативно-правової бази;

- удосконалення механізму залучення замовників до пайової участі в розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста;

- урегулювання спірних питань, що виникають у зв'язку з сплатою пайової участі у розвитку інфраструктури міста;

- розмір запропонованої ставки пропонується на мінімально дозволеному рівні, що не покладатиме на забудовників надмірних витрат;

- забезпечить  фінансову основу самостійності органу місцевого самоврядування. До бюджету територіальної громади надійде 100,00 тис.грн..

Альтернатива 3.

Прийняти новий Порядок залучення, розрахунку розміру і використання  коштів  пайової участі у розвитку  інфраструктури  м. Тараща.

 

Запропонований регуляторний акт містить детальний порядок щодо дій замовників, які повинні сплатити пайову участь. Перевагами обраного регулювання є:

- забезпечення виконання вимог Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»;

- упорядкування нормативно-правової бази;

- удосконалення механізму залучення замовників до пайової участі в розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста;

- урегулювання спірних питань, що виникають у зв'язку з сплатою пайової участі у розвитку інфраструктури міста;

- розмір запропонованої ставки пропонується на максимально дозволеному рівні, що покладатиме на забудовників надмірні витрати;

- забезпечення надходження коштів до бюджету міста Тараща;

За рахунок прийняття такого рішення з максимальними ставками додатково надійде до міського бюджету 900,0 тис.грн.,  що є неприйнятним для платників.

 

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

 Оцінка впливу на сферу інтересів органів місцевого самоврядування

Вид альтернативи

 Вигоди

  Витрати

Альтернатива 1

Відсутні

Відсутні

Альтернатива 2

-    збільшення коштів, що мають цільове спрямування для створення і розвитку інженерно- транспортної та соціальної інфраструктури міста;

-    удосконалення взаємовідносин з замовниками будівництва (громадянами та суб’єктами господарювання), зборів;

-   залучення інвестицій в економіку міста, поліпшення соціально-економічного становища міста

Витрати, пов'язані з підготовкою регуляторного акта та його оприлюдненням в друкованих ЗМІ

Альтернатива 3

-      збільшення коштів, що мають цільове спрямування для створення і розвитку інженерно- транспортної та соціальної інфраструктури міста;

-      удосконалення взаємовідносин з замовниками будівництва (громадянами та суб’єктами господарювання), зборів;

-     залучення інвестицій в економіку міста, поліпшення соціально-економічного становища міста

Витрати, пов'язані з підготовкою регуляторного акта та його оприлюдненням в друкованих ЗМІ

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи

 Вигоди

  Витрати

Альтернатива 1

Розвиток інженерно-траснспортної та соціальної інфраструктури міста за рахунок коштів пайової участі відсутній  у зв’язку з неможливістю залучати дані кошти до міського бюджету

відсутні

Альтернатива 2

- створення і розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста;

- розширення пропозицій на ринку товарів і послуг, запропонованих суб’єктами господарювання за рахунок відкриття нових об’єктів;

- сплата коштів  пайової участі  за обґрунтованими відсотками

відсутні

Альтернатива 3

- створення і розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста;

- розширення пропозицій на ринку товарів і послуг, запропонованих суб’єктами господарювання за рахунок відкриття нових об’єктів;

- стосовно розміру пайової участі - відсутні

відсутні

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання              

Показник

Великі

Середні

Малі

Разом

всього

в тому числі мікро

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць*

0

0

2

2

2

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

0

0

100%

100%

100%

 

Вид альтернативи

 Вигоди

  Витрати

Альтернатива 1

Сплачуються менші кошти пайової участі у розвитку інфраструктури міста

Сплата грошових коштів у вигляді пайового внеску відсутня

Альтернатива 2

-удосконалення взаємовідносин з органами місцевого самоврядування;

-створення сприятливих умов для здійснення містобудівної діяльності;

-можливість застосування розстрочки під час плати пайового внеску;

-розмір запропонованої ставки пропонується на мінімально дозволеному рівні

- рівні конкурентні можливості

сплата грошових коштів у вигляді пайового внеску

100,00

Альтернатива 3

відсутні

 

Надмірні витрати за причини встановлення ставок на максимально дозволеному рівні, призведе до  неспроможності забудовника сплачувати своєчасно пайову участь, збільшення судових позовів.

 

Оцінка сумарних витрат за альтернативами

Сумарні витрати за альтернативами

 Сума витрат, гривень

Альтернатива 1

  Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва  згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту (рядок 11 таблиці «Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акту)

0

Альтернатива 2

Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва  згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту (рядок 11 таблиці «Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акту)

0

Альтернатива 3

Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва  згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту (рядок 11 таблиці «Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акту)

0

 

           ІV.  Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей     

        

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

1 - цілі прийняття регуляторного акта не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати)

Така альтернатива є неприйнятною в зв’язку з тим, що не в повному обсязі відповідає вимогам чинного законодавства України та відсутністю надходжень від пайової участі до бюджету

Альтернатива 2

3 - цілі прийняття проекту регуляторного акта можуть бути досягнуті майже повною мірою (усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть)

Прийняття даного рішення міської ради забезпечить досягнути встановлених цілей, чітких та прозорих механізмів справляння, сплати та використання  коштів  пайової участі  у розвитку  інфраструктури  м. Тараща на території міста та відповідне наповнення міського бюджету – 100,00 тис.грн..

Таким чином, прийняттям вказаного рішення буде досягнуто балансу інтересів громади і платників пайової участі

Альтернатива 3

2- цілі прийняття регуляторного акта можуть бути досягнуті частково (проблема значно зменшиться, деякі важливі та критичні аспекти проблеми залишаться невирішеними)

Цілі регулювання можуть бути досягнуті частково.

Надмірне фінансове навантаження на забудовників знівелює вигоди від значного збільшення дохідної частини місцевого бюджету, а саме існує ризик зменшення інвестицій в економіку міста, в результаті якого зменшення надходжень до міського бюджету. Балансу інтересів досягнуто не буде.

                     

 

Рейтинг результативності

Вигоди

(підсумок)

Витрати

(підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 2

Держава:

- надходження додаткових коштів до міського бюджету;

 - спрямування додаткового фінансового ресурсу на створення та розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста

Громадяни:

Підвищення рівня добробуту жителів міста шляхом реалізації першочергових проблем соціально-економічного розвитку  

 Суб’єкти господарювання: встановлення єдиних та чітких норм порядку сплати пайової участі і розвитку інфраструктури міста

Держава:

Витрати, пов'язані з підготовкою регуляторного акта та його офіційним опублікуванням в друкованому засобі масової інформації.

 

 

 

 

Громадяни:

Сплата грошових коштів у вигляді пайового внеску

 

 

 

 

Суб’єкти господарювання: витрати: сплата грошових коштів у вигляді пайового внеску, грн.:

100036,68

Наповнення міського бюджету, збереження суб’єктів господарювання, створення та розвиток інженерно-транспортної інфраструктури міста та робочих місць

Альтернатива 3

Держава: Максимальні надходження коштів до місцевого бюджету. Спрямування надлишків на створення та розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста

 Громадяни: Підвищення рівня добробуту жителів міста шляхом реалізації першочергових проблем соціально-економічного розвитку  

 Суб’єкти господарювання: Відсутні

Держава:

Витрати, пов'язані з підготовкою регуляторного акта та його оприлюдненням в друкованих ЗМІ

 

 

 

 

 

Громадяни:

Сплата грошових коштів у вигляді пайового внеску

 

 

 

 

 

Суб’єкти господарювання: Витрати: Надмірне фінансове навантаження, яке може спричинити занепад малого бізнесу, який провадить діяльність на території ради.

Сумарні витрати грн.,

 1000038,68.

Надмірне фінансове навантаження, зменшення кількості об’єктів будівництва на території міста

Альтернатива 1

Держава:

Відсутні

Громадяни:

Розвиток інженерно-траснспортної та соціальної інфраструктури міста за рахунок коштів пайової участі Суб’єкти господарювання: Сплачуються менші кошти пайової участі у розвитку інфраструктури міста

Держава:

Відсутні

Громадяни:

 Відсутні

 

 

 

 

 

Суб’єкти господарювання: Сплата грошових коштів у вигляді пайового внеску

Зменшення надходжень до міського бюджету, підвищення соціальної напруги за причини погіршення якості життя членів громади

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 2

Цілі прийняття проекту рішення про затвердження Порядку залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі будуть досягнуті майже у повній мірі. До міського бюджету надійдуть додаткові кошти від сплати пайової участі у розвитку інфраструктури міста . Таким чином, прийняттям вказаного рішення буде досягнуто балансу інтересів міської ради і платників пайової участі у розвитку інфраструктури міста.

Зміни до чинного законодавства:

-      Про регулювання містобудівної діяльності;

-      Про архітектурну діяльність

-      Правила визначення вартості будівництва ДСТУ Б Д.1.1-1:2013;

-      Склад та зміст проектної документації на будівництво ДБН А.2.2-3-2014

Альтернатива 3

Цілі регулювання можуть бути досягнуті частково. Надмірне фінансове навантаження на суб'єктів господарювання знівелює вигоди від значного збільшення дохідної частини місцевого бюджету. Балансу інтересів досягнути неможливо.

Зміни до чинного законодавства:

-     Про регулювання містобудівної діяльності;

-     Про архітектурну діяльність

-     Правила визначення вартості будівництва ДСТУ Б Д.1.1-1:2013;

-     Склад та зміст проектної документації на будівництво ДБН А.2.2-3-2014

Виникнення боргу по причині не сплати пайової участі.

Альтернатива 1

У разі неприйняття регуляторного акта, не буде удосконалення взаємовідносин з органами місцевого самоврядування;

не відбудеться створення сприятливих умов для здійснення містобудівної діяльності;

надходження до міського бюджету не збільшуватимуться.

 Вказана альтернатива є неприйнятною.

Зміни до чинного законодавства:

-     Про регулювання містобудівної діяльності;

-     Про архітектурну діяльність

-     Правила визначення вартості будівництва ДСТУ Б Д.1.1-1:2013;

-     Склад та зміст проектної документації на будівництво ДБН А.2.2-3-2014

           Таким чином для реалізації обрано Альтернативу 2 – удосконалення взаємовідносин з органами місцевого самоврядування, створення сприятливих умов для здійснення містобудівної діяльності, створення рівних конкурентних можливостей, встановлення розміру запропонованої ставки на мінімально дозволеному рівні, що не покладатиме на забудовників надмірних витрат, як наслідок збільшення коштів, що мають цільове спрямування для створення і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста, залучення інвестицій в економіку міста, поліпшення соціально-економічного становища міста.

                                                                                        

V. Механізм, який пропонується застосувати для розв’язання проблеми

 

Запропоновані механізми регуляторного акта, за допомогою яких можна розв’язати проблему:

В результаті визначення цілі, проведення аналізу поточної ситуації на території Таращанської міської ради, інформації комісії з питань визначення пайової участі замовників права реалізувати проект будівництва у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста при виконавчому комітету Таращанської міської ради, проведених консультацій, нарад та зустрічей, основним механізмом, яке забезпечить розв’язання визначеної проблеми є затвердження запропонованого Порядку залучення, розрахунку розміру і використання  коштів  пайової участі  у розвитку  інфраструктури  м. Тараща.

Заходи, які мають здійснити органи влади для впровадження цього регуляторного акта:  

Розробка проекту рішення Таращанської міської ради "Про затвердження Порядку залучення, розрахунку розміру і використання  коштів  пайової участі у розвитку інфраструктури  м. Тараща та АРВ до нього.

Проведення консультацій з суб'єктами господарювання.

Оприлюднення проекту разом з АРВ та отримання пропозицій і зауважень.

Підготовка експертного висновку постійної відповідальної комісії щодо відповідності проекту рішення вимогам статей 4, 8 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

Отримання пропозицій по удосконаленню від Державної регуляторної служби України.

Прийняття рішення на пленарному засіданні сесії міської ради.

Оприлюднення рішення у встановленому законодавством порядку.

Проведення заходів з відстеження результативності прийнятого рішення.

 

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

 

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва не підлягають розрахунку. Органи місцевого самоврядування наділені повноваженнями встановлювати відсоткові ставки для визначення розміру пайової участі, не змінюючи порядок їх обчислення, сплати та інші адміністративні процедури.

Тест малого підприємництва додається.

 

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

 

Запропонований термін дії акту:

Необмежений

 

Обґрунтування запропонованого терміну дії акта:

Термін дії регуляторного акту необмежений, проте можливий вплив зовнішніх чинників, а саме внесення змін до законодавчих і нормативно-правових актів. У такому разі регуляторний акт буде переглянуто із внесенням до нього відповідних змін або його скасуванням.

 

VIII.  Визначення показників результативності дії регуляторного акта

 

Подпись:  - забезпечення відповідних надходжень до міського бюджету від сплати коштів  пайової участі  у розвитку  інфраструктури  м. Тараща.

Основними показниками результативності акта є:

-                     створення фінансових можливостей міської влади для створення та розвитку інженерно -транспортної та соціальної інфраструктури міста;

-    кількість фізичних та юридичних осіб, на яких поширюється дія акта, не обмежується;

-                      забезпечення виконання вимог Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»;

-                      упорядкування нормативно-правової бази;

-                      удосконалення механізму залучення замовників до пайової участі в розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста;

-                       урегулювання спірних питань, що виникають у зв'язку з сплатою пайової участі у розвитку інфраструктури міста.

 

п/н

Назва показника

У разі прийняття рішення

Ставка, %

Очікуваний обсяг надходжень, тис.грн.

1

Разом надходжень до місцевого бюджету, в тому числі:

Х

100,00

 

- пайова участь

1%

100,00

2

Кількість суб`єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта, один

2

3

Розмір коштів, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та/або фізичних осіб, пов’язаними з виконаннями вимог акту, грн.

100,00

4

Час, що витрачатиметься суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта, години на 1 суб.

1

5

Рівень поінформованості суб`єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта, %

Оприлюднені повідомлення, проект рішення, АРВ:

- на офіційному сайті Таращанської міської ради;

- в газеті «Таращанський край» Таращанської  районної ради, тираж 2200 од.,

 

 100%

 

 

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

 

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися виконавчим комітетом Таращанської  міської ради.

Метод проведення відстеження результативності:

Статистичний.

Вид даних, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності:

Статистичні

- інформація комісії з питань визначення пайової участі замовників права реалізувати проект будівництва у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста при виконавчому комітету Таращанської міської ради.

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися шляхом проведення базового та повторного відстеження.

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено до набрання чинності даного регуляторного акту, повторне – через рік з дня набрання чинності, але не пізніше, як через два роки, та періодичне – раз на кожні три роки починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта.

 

 

 

Міський голова                                                                                                             В.В. Велієв

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

до аналізу регуляторного впливу

 

В И Т Р А Т И

 на одного суб'єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта

 

п/№

Витрати

За перший рік

За п'ять років

1

Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації персоналу тощо, гривень

0

0

2

Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів), гривень

0

0

3

Витрати, пов'язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам, гривень

0

0

4

Витрати, пов'язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/ приписів тощо), гривень

0

0

5

Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних/обов'язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо), гривень

0

0

6

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо), гривень

0

0

7

Витрати, пов'язані із наймом додаткового персоналу, гривень

0

0

8

Інше (уточнити), гривень

0

0

9

РАЗОМ (сума рядків: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8), гривень

0

0

10

Кількість суб'єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на яких буде поширено регулювання, одиниць

0

0

11

Сумарні витрати суб'єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на виконання регулювання (вартість регулювання) (рядок 9 х рядок 10), гривень

0

0

 

          Розрахунок витрат відповідно до статті 12 ПК розраховується на перший рік дії регуляторного акту.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 4

до аналізу регуляторного впливу

 

 

ТЕСТ

 малого підприємництва (М-Тест)

 

1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з 28 Лютого 2017 р. по 26 квітня  2017 р.

 

Порядковий номер

Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо)

Кількість учасників консультацій, осіб

Основні результати консультацій (опис)

1

дата 28.03.2017р.

Робочі наради та зустрічі (опитування)

8

Обговорено та запропоновано залишити розміри  відсоткових ставок на розмір пайової участі на рівні діючих ставок

2

Дата: з 03.04.2017р. по 26.04.2017р.

Вид консультацій:

телефонному та усному режимі, інтернет консультації

32

Отримана інформація про  розміри  відсоткових ставок на розмір пайової участі, обговорено та запропоновано залишити розміри  відсоткових  на рівні діючих ставок

 

2. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

 кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 2 (одиниць),

питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив  1000 (відсотків).

 

3. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

 

Порядковий номер

Найменування оцінки

У перший рік (стартовий рік провадження регулювання)

Періодичні (за наступний рік)

Витрати за п'ять років

Оцінка "прямих" витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання регулювання

1

Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)

0

0

0

2

Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування

0

0

0

3

Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати - витратні матеріали)

0

0

0

4

Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)

0

0

0

5

Інші процедури

(сплата пайової участі), гривень

50000,00

-

-

6

Разом, гривень Формула:

(сума рядків 1 + 2 + 3 + 4 + 5)

50000,00

0

0

7

Кількість суб'єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

2

8

Сумарно, гривень Формула:

відповідний стовпчик "разом" Х кількість суб' єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 6 Х рядок 7)

100000,00

0

0

Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

Розрахунок вартості 1 людино-години:

Норма робочого часу на 2017 рік становить при 40-годинному робочому тижні – 1986,0 годин (норми тривалості робочого часу на 2017 рік. Лист Мінсоцполітики від 05.08.2016 № 11535/0/14- 16/13 «Про розрахунок норми тривалості робочого часу на 2017 рік»)

Для розрахунку використовується мінімальна заробітна плата, що у 2017 році становить 3200 грн. та у погодинному розмірі 19,34 грн. (ст.8 Закону України від 21.12.2016 № 1801 «Про Державний бюджет України на 2017 рік»)

9

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання

1 год*19,34 грн= 19,34

0

0

10

Процедури організації виконання вимог регулювання: Внесення змін до внутрішніх процедур обліку та звітності

0

0

0

11

Процедури офіційного звітування

0

0

0

12

Процедури щодо забезпечення процесу перевірок

0

0

0

13

Інші процедури

Х

Х

Х

 

не передбачено

0

Х

0

14

Разом, гривень

19,34

Х

0

15

Кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

2

16

Сумарно, гривень

36,68

Х

0

           

 

БЮДЖЕТНІ ВИТРАТИ

 на адміністрування регулювання для суб’єктів малого і мікропідприємництва

 

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва не підлягають розрахунку, оскільки встановлені нормами Податкового кодексу України. Органи місцевого самоврядування наділені повноваженнями лише встановлювати ставки місцевих податків (зборів), не змінюючи порядок їх обчислення, сплати та інші адміністративні процедури.

 

4. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

 

Показник

Перший рік регулювання (стартовий), гривень

За п’ять років, гривень

1

Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

100000,00

0

2

Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

36,68

0

3

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання

 100036,68

0

4

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

0

0

5

Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання

100036,68

0

 

5. Розроблення коригуючих (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання ,

 

На основі аналізу статистичних даних що наданні фінансово-економічним відділом виконавчого комітету Таращанської  міської ради визначено, що зазначена сума є прийнятною для суб’єктів малого підприємництва і впровадження компенсаторних (пом’якшувальних ) процедур не потрібно.

 

 

Процедура, що потребує корегування 

Корегуючий механізм

Х

Х

 

Показник

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання за перший рік, гривень

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання за п’ять років, гривень

Заплановане регулювання

100036,68

 

За умов застосування компенсаторних механізмів для малого підприємництва

0

0

Сумарно: зміна вартості регулювання малого підприємництва

0

0