АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ ПРОЕКТУ рішення Таращанської мсіької ради "Про затвердження Правил загального водокористування на території Таращанської міської ради"

26.03.2018 09:46

 

АНАЛІЗ регуляторного впаливу правила водокористування.docx (29,4 kB)

                                                                                                  

                Визначення і аналіз проблеми,

яку передбачається розв’язати шляхом прийняття

регуляторного акту.

Водним кодексом України визначено, що усі води (водні об’єкти) на території України є національним надбанням народу України, однією з природних основ його економічного і соціального добробуту, здійснюється регулювання правових відносин з метою забезпечення збереження, науково-обґрунтованого, раціонального використання вод для потреб населення і галузей економіки, відтворення водних ресурсів, охорони вод від забруднення, засмічення та вичерпання, запобігання шкідливим діям вод та ліквідації їх наслідків, поліпшення стану водних об’єктів, а також охорони прав підприємств, установ, організацій і громадян на водокористування, а також водні ресурси забезпечують існування людей, тваринного і рослинного світу та вони є обмеженими і вразливими природними об’єктами.

В умовах нарощування антропогенних навантажень на природне середовище, розвитку суспільного виробництва і зростання матеріальних потреб виникає необхідність розробки і додержання особливих правил користування водними ресурсами, раціонального їх використання та екологічно спрямованого захисту.

Статтею 3 Водного кодексу України до водного фонду України, в числі інших, віднесені поверхневі води. Це природні водойми (озера), водотоки (річки, струмки), штучні водойми (водосховища, ставки) і канали, інші водні об’єкти.

Статтею 5 Водного кодексу України здійснено розмежування водних об’єктів на водні об’єкти загальнодержавного значення та водні об’єкти місцевого значення, зокрема із числа поверхневих вод до водних об’єктів загальнодержавного значення віднесені озера, водосховища, річки, канали, що знаходяться і використовуються на території більш як однієї області, а також їх притоки всіх порядків.

Статтею 10 Водного кодексу України до відання сільських, селищних, міських рад віднесено питання встановлення правил загального водокористування.

На території Таращанської міської ради нараховується 19 ставків загальною площею близько 187 га. В даний час в тимчасовому користуванні на умовах оренди перебуває більша частина ставків, що становить близько 94 % від їх загальної площі.

На даний час немає нормативно-правового документу, який би регулював відносини між орендарем водного об’єкта, орендодавцем та місцевими жителями, які згідно зі ст. 47 „Право загального водокористування“ Водного кодексу України мають права загального водокористування водними об’єктами. Оскільки відносини між вищезгаданими суб’єктами господарювання, державою та громадянами не мають нормативно-правового підґрунтя, то орендодавці укладають договори оренди з певною мірою довільності.

Прийняття рішення Таращанської міської ради „Правила загального водокористування на території Таращанської міської ради“ врегулює питання загального водокористування на водних об’єктах, які знаходяться на території Таращанської міської ради.

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

п/п

Групи (підгрупи)

Так

Ні

1.

Громадяни

  •  

-

2.

Держава

  •  

-

3.

Суб'єкти господарювання,

  •  

-

3.1.

у тому числі суб'єкти малого підприємництва*

  •  

-

Проблема не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів або іншим чином, ніж шляхом прийняття відповідного регуляторного акту.

Для введення в дію правил загального водокористування, які поширюватимуться на територію Таращанської міської ради необхідно провести регуляторну процедуру.

 

2. Цілі державного регулювання.

Цілями регуляторного акту є:

- проект рішення Таращанської міської ради розроблено з метою забезпечення виконання вимог Водного кодексу України, Законів України ,,Про аквакультуру” і „Про місцеве самоврядування в Україні” та інших нормативно-правових актів, забезпечення збереження, раціонального використання водних ресурсів територіальної громади, охорони їх від забруднення, засмічення та вичерпання, поліпшення стану водних об’єктів, а також дотримання прав водокористувачів на користування цими ресурсами;

- введення в дію Правил загального водокористування на території Таращанської міської ради.

 

3. Визначення та оцінка

усіх прийнятих альтернативних способів досягнення

встановлених цілей з аргументацією переваг обраного способу.

1. Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

Дана альтернатива є неприйнятною, оскільки ситуація, що склалася потребує негайного вирішення. В іншому разі не будуть дотримані права водокористувачів на користування водними ресурсами, соціальна напруга буде зростати. Існуватиме ризик не раціонального використання ресурсів, їх забруднення, засмічення та вичерпання.

Прийняття регуляторного акту, положення якого повністю узгоджуються з Водним кодексом України та іншими законодавчими актами України

Забезпечує досягнення цілей державного регулювання.

Враховує пропозиції фізичних та юридичних осіб, які прийняли участь в обговорені проекту рішення. Забезпечує збереження, раціональне використання водних ресурсів територіальної громади, охорони їх від забруднення, засмічення та вичерпання, поліпшення стану водних об’єктів, попередження нещасних випадків та надзвичайних ситуацій при здійсненні загального водокористування, а також дотримання прав водокористувачів на користування цими ресурсами

 

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей. Опис вигод та витрат за кожною альтернативою для сфер інтересів держави, громадян та суб'єктів господарювання.

2.1.      Оцінка впливу на сферу інтересів держави

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

Відсутні

Недотримання права водокористувачів на користування водними ресурсами, не раціональне використання ресурсів, їх забруднення, засмічення та вичерпання. Погіршення стану водних об’єктів.

Прийняття регуляторного акту, положення якого повністю узгоджуються з Водним кодексом України та іншими законодавчими актами України.

Забезпечує досягнення цілей державного регулювання.

Враховує пропозиції фізичних та юридичних осіб, які прийняли участь в обговорені проекту рішення. Забезпечує збереження, раціональне використання водних ресурсів територіальної громади, охорони їх від забруднення, засмічення та вичерпання, поліпшення стану водних об’єктів, попередження нещасних випадків та надзвичайних ситуацій при здійсненні загального водокористування, а також дотримання прав водокористувачів на користування цими ресурсами

Відсутні

2.2.      Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

Відсутні

Недотримання права водокористувачів на користування водними ресурсами, погіршення стану водних об’єктів.

Прийняття регуляторного акту, положення якого повністю узгоджуються з Водним кодексом України та іншими законодавчими актами України

Забезпечує досягнення цілей державного регулювання.

Враховує пропозицій фізичних осіб, які прийняли участь в обговорені проекту рішення.

Забезпечує дотримання прав водокористувачів на користування водними ресурсами

Відсутні

2.3.      Оцінка впливу на сферу інтересів суб'єктів господарювання

Показник

великі

середні

малі

мікро

Разом

Кількість суб'єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

2

0

2

4

8

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

25,0

0

25,0

50,0

100

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

Відсутні

Недотримання права водокористувачів на користування водними ресурсами, погіршення стану водних об’єктів. Не раціональне використання ресурсів, їх забруднення, засмічення та вичерпання. Погіршення стану водних об’єктів.

Прийняття регуляторного акту, положення якого повністю узгоджуються з Водним кодексом України та іншими законодавчими актами України.

Забезпечує досягнення цілей державного регулювання.

Враховує пропозиції фізичних та юридичних осіб, які прийняли участь в обговорені проекту рішення.

Забезпечує збереження, раціональне використання водних ресурсів територіальної громади, охорони їх від забруднення, засмічення та вичерпання, поліпшення стану водних об’єктів.

Забезпечує дотримання прав водокористувачів на користування водними ресурсами

Відсутні

У зв’язку з відсутністю впливу регуляторного акту на сферу інтересів суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва відсутні сумарні витрати для суб'єктів господарювання великого і середнього підприємництва згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта.

Сумарні витрати за альтернативами

Сума витрат, гривень

Альтернатива 1 „Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін“. Сумарні витрати для суб'єктів господарювання великого і середнього підприємництва згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту (рядок 11 таблиці „Витрати на одного суб'єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акту“)

0

Альтернатива 2 „Прийняття регуляторного акту, положення якого повністю узгоджуються з Водним кодексом України та іншими законодавчими актами України“. Сумарні витрати для суб'єктів господарювання великого і середнього підприємництва згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту (рядок 11 таблиці „Витрати на одного суб'єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акту“)

0

Додаток 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта

2.3.1    ВИТРАТИ на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта

Порядковий номер

Витрати

За перший рік

За п’ять років

1

Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації персоналу тощо, гривень

0

0

2

Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів), гривень

0

0

3

Витрати, пов’язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам, гривень

0

0

4

Витрати, пов’язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/ приписів тощо), гривень

0

0

5

Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних/обов’язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо), гривень

0

0

6

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо), гривень

0

0

7

Витрати, пов’язані із наймом додаткового персоналу, гривень

0

0

8

Інше (отримання первинної інформації про вимоги регулювання), гривень

Формула: витрати часу на отримання інформації про регулювання, отримання необхідних форм та заявок Х вартість часу суб'єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість форм

0,1 год. (0,02дня)х3200/240х2=

0,53 грн.0

3,71

9

РАЗОМ (сума рядків: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8), гривень

0,53

3,71

10

Кількість суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на яких буде поширено регулювання, одиниць

4

4

11

Сумарні витрати суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на виконання регулювання (вартість регулювання) (рядок 9 х рядок 10), гривень

0

0

 

 

2.3.2.     Вимірювання впливу регулювання на суб'єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

- кількість суб'єктів, на яких поширюється регулювання: 4 (одиниць),

- питома вага суб'єктів малого підприємництва у загальній кількості суб'єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив - 75 (відсотків) (відповідно до таблиці „Оцінка впливу на сферу інтересів суб'єктів господарювання“ додатка 1 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту).

Розрахунок витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

п/п

Найменування оцінки

У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання)

Періодичні (за наступний рік)

Витрати за пʼять років

Оцінка "прямих" витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання регулювання

1

Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)

0

0

0

2

Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування

0

0

0

3

Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати - витратні матеріали)

0

0

0

4

Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)

0

0

0

5

Інші процедури (сплата плати за землю)

0

0

0

6

Разом, гривень

Формула:

(сума рядків 1 + 2 + 3 + 4 + 5)

0

Х

0

7

Кількість суб'єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

4

4

4

8

Сумарно, гривень

0

Х

0

Оцінка вартості адміністративних процедур суб'єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

9

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання

Формула:

витрати часу на отримання інформації про регулювання, отримання необхідних форм та заявок Х вартість часу суб'єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість форм

0,15год. (0,03дня)х3200/240х2=

0,80грн.

0,80

4,00

10

Процедури організації виконання вимог регулювання

Формула:

витрати часу на розроблення та впровадження внутрішніх для суб'єкта малого підприємництва процедур на впровадження вимог регулювання Х вартість часу суб'єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість внутрішніх процедур

1год.х3200/240=13,33 грн.

13,33

66,65

11

Процедури офіційного звітування

Формула:

витрати часу на отримання інформації про порядок звітування щодо регулювання, отримання необхідних форм та визначення органу, що приймає звіти та місця звітності + витрати часу на заповнення звітних форм + витрати часу на передачу звітних форм (окремо за засобами передачі інформації з оцінкою кількості суб'єктів, що користуються формами засобів - окремо електронна звітність, звітність до органу, поштовим зв'язком тощо) + оцінка витрат часу на корегування (оцінка природного рівня помилок)) Х вартість часу суб'єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість оригінальних звітів Х кількість періодів звітності за рік

0

0

0

12

Процедури щодо забезпечення процесу перевірок

Формула:

витрати часу на забезпечення процесу перевірок з боку контролюючих органів Х вартість часу суб'єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість перевірок за рік

1год.х3200/240=13,33грн

13,33

66,65

13

Інші процедури (уточнити)

0

0

0

14

Разом, гривень

Формула:

(сума рядків 9 + 10 + 11 + 12 + 13)

27,46

Х

137,30

15

Кількість суб'єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

4

4

4

16

Сумарно, гривень

Формула:

відповідний стовпчик "разом" Х кількість суб'єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 14 Х рядок 15)

109,84

Х

549,2

 

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб'єктів малого підприємництва відсутні.

 

Порядковий номер

Показник

Перший рік регулювання (стартовий)

За п'ять років

1

Оцінка „прямих“ витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання регулювання

0

0

2

Оцінка вартості адміністративних процедур для суб'єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

109,84

549,2

3

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання

109,84

549,2

4

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб'єктів малого підприємництва

0

0

5

Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання

109,84

549,2

 

4. Механізм реалізації мети.

Для розв’язання проблеми, зазначеної в розділі 1 цього аналізу, пропонується прийняти Таращанською міською радою рішення „Про затвердження Правил загального водокористування на території Таращанської міської ради“.

 

5. Обґрунтування можливості досягнення поставлених цілей у разі затвердження запропонованого регуляторного акта і оцінки можливості проведення і виконання вимог регуляторного акта.

            Рішення Таращанської міської ради „Про затвердження Правил загального водокористування на території Таращанської міської ради“ дасть можливість врегулювати право загального водокористування на території Таращанської міської ради в рамках вимог Водного кодексу України, забезпечить високу вірогідність досягнення поставлених цілей.

            Прийняття проекту регуляторного акта не потребує додаткових витрат для суб’єктів господарювання, громадян та держави.

 

6. Визначення очікуваних результатів ухвалення запропонованого регуляторного акта.

Проект регуляторного акта визначає умови загального водокористування на водних об’єктах Таращанської міської ради та правилами загального водокористування передбачено:

- визначення понять: загальне водокористування, водокористувачі;

- основні права водокористувачів;

- обов’язки водокористувачів;

- обмеження прав водокористувачів;

- обмеження господарської діяльності в межах водоохоронних зон;

- охорона поверхневих водних об’єктів;

- обмеження господарської діяльності в прибережних захисних смугах

уздовж річок, навколо водойм та на островах;

- невідкладні заходи щодо запобігання стихійному лихові, спричиненому шкідливою дією вод, аваріям на водних об’єктах та ліквідації їх наслідків;

- відповідальність за порушення водного законодавства та правил загального водокористування;

- відшкодування збитків, завданих внаслідок порушень водного законодавства та правил загального водокористування на території села.

 

7. Обґрунтування запропонованого терміну дії регуляторного акта.

Строк дії регуляторного акта необмежений, зміни та доповнення до Правил вноситимуться в разі потреби та при внесенні змін до чинного законодавства України.

 

8. Визначення показників результативності регуляторного акта.

У результаті впровадження регуляторного акта буде досліджуватись та вивчатись вплив розробленого механізму на реалізацію права на загальне водокористування.

 

9. Визначення способів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності регуляторного акта.

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися такими способами:

- базове відстеження результативності вказаного регуляторного акта буде здійснюватись до початку набуття його чинності під час надходження пропозицій і зауважень та їх аналізу;

- повторне відстеження планується здійснити через рік, після набуття чинності регуляторного акта, за результатами якого можливо здійснити порівняння показників базового та повторного відстеження. У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань вони будуть усунені шляхом внесення відповідних змін;

- періодичне відстеження планується здійснювати один раз на три роки  з дня виконання заходів з повторного відстеження з метою подальшого його удосконалення.

 

 

 

Секретар міської ради                                 Ю.Г.Щербатюк